กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม
ยินดีต้อนรับทุกท่าน


ฝ่ายบริหารกลุ่มงาน

Mobirise Website Builder
นายสัญญา  ทะกัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Mobirise Website Builder
นายเฉลิมพล  มาปิ๊ก
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
Mobirise Website Builder
นายนาวิน  กาวี
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

บริการจากระบบบริหารงานวิชาการ

ตรวจสอบผลการเรียน

ตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียน ผ่านระบบ SGS 
(การเปิด - ปิด ระบบดูผลการเรียน เป็นไปตามประกาศของกลุ่มบริหารงานวิชาการ)

เลือกวิชาเพิ่มเติม

เลือกวิชาเพิ่มเติม กลุ่มวิชาเลือกตามความถนัดและสนใจผ่านระบบออนไลน์ 
(เลือกวิชาที่ชอบ กับครูที่ใช่ เพื่อค้นหาอนาคตที่สดใสของนักเรียน)

เลือกกิจกรรมชุมนุม

เลือกกิจกรรมชุมนุม ผ่านระบบออนไลน์
กับชุมนุมที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนค้นหากลุ่มเพื่อนตามความชอบของตน

ระบบ SGS สำหรับครู

ระบบบันทึกผลการเรียน คะแนนคิดวิเคราะห์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  (บริการสำหรับครู)

ระบบรายงานการขาดเรียน

ระบบรายงานการขาดเรียน หนีเรียน ลา และการไม่เข้าเรียนต่าง ๆ ของผู้เรียน เพื่อช่วยให้กลุ่มบริหารงานวิชาการ สามารถติดตามผู้เรียนให้กลับมาเข้าชั้นเรียน (บริการสำหรับครู)

Line Official

ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น

สอบถามข้อมูล สะท้อนปัญหา และติดต่อขอรับบริการด้านวิชาการต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ด้วย Line Official ของกลุ่มบริหารงานวิชาการ ที่ยินดีรับฟังทุกปัญหา และให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน แล้วเริ่มแชทกันได้เลย

© Copyright 2024 โดย กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม

Easy Website Builder